Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs "Batterioplysninger" på side 16 grundigt, før batteriet
oplades.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

background image

K o m g o d t i g a n g

9

2. Slut opladerkablet til

opladerstikket. Den røde indikator
lyser under opladning. Det kan
tage op til 1 time og 40 minutter
at oplade batteriet helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser

den grønne indikator. Tag opladerstikket ud af
headsettet og stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 7 timers taletid,
op til 150 timers standbytid og op til 7 timers
musikafspilning.

Tryk kortvarigt på flerfunktionstasten, når der ikke er et
igangværende opkald, for at kontrollere
opladningsniveauet. Hvis indikatoren lyser grønt, er
opladningsniveauet tilstrækkeligt. Hvis indikatoren lyser
gult, skal batteriet snart oplades. Hvis indikatoren lyser rødt,
skal batteriet oplades.

Når batteriet er opladet, bipper headsettet ca. hvert
5. minut.

background image

K o m g o d t i g a n g

10