Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller nulstilling

Hvis du vil slette headsettets indstillinger, skal du slukke
headsettet og trykke på og holde flerfunktionstasten nede i
mindst 8 sekunder.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

15

Hvis headsettet holder op med at virke, selvom det er
opladet, og du vil nulstille det, skal du sætte headsettet i en
oplader, mens du holder flerfunktionstasten nede.