Bluetooth Stereo Headset BH 103 ohje

background image

Nokia Bluetooth stereo-HF
BH-103 – käyttöopas

9209961

1. painos / FI

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
NOKIA OYJ vakuuttaa, että tuote HS-121W on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden
määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on
kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo
ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä
asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai
tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on
kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden
tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen
lisenssinhaltijat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä

background image

eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä
vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen
virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei
anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei
soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa
itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta
milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-
tuotteiden myyjältä.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia,
joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja
-määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja
määräyksiä.

9209961 / 1. painos / FI

background image

S i s ä l t ö

4