Bluetooth Stereo Headset BH 103 - HF-laitteen liittäminen pariksi

background image

HF-laitteen liittäminen pariksi

Jos puhelimesi tukee A2DP-Bluetooth-profiilia ja siinä on
musiikkisoitin, voit soittaa ja vastaanottaa puheluja
puhelimella ja toistaa musiikkia HF-laitteen kautta.

1. Varmista, että puhelimeen tai musiikkilaitteeseen on

kytketty virta ja että HF-laitteesta on katkaistu virta.

2. Pidä monitoiminäppäintä painettuna (noin neljän

sekunnin ajan), kunnes vihreä merkkivalo alkaa vilkkua
nopeasti.

background image

A l k u v a l m i s t e l u t

11

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa tai

musiikkisoittimessa ja aseta puhelin etsimään
Bluetooth-laitteita.

4. Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta

puhelimessa tai musiikkilaitteessa.

5. Anna salasana 0000, jotta HF-laite liitetään toisen

laitteen pariksi ja niiden välille muodostuu yhteys. Jos
laitteessa ei ole näppäimistöä, se voi käyttää tätä
salasanaa oletusarvoisesti.

Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen
pariksi liittämisen jälkeen.

Kun HF-laitteen ja toisen laitteen välille on muodostettu
yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, vihreä merkkivalo
vilkkuu hitaasti.

background image

P e r u s k ä y t t ö

12

3.