Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin
kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiääni, ja
vihreä merkkivalo syttyy. HF-laite yrittää muodostaa
yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen ja
musiikkilaitteeseen, jos sellainen on.

Katkaise virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna
noin neljän sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiääni,
ja punainen merkkivalo palaa hetken.