Bluetooth Stereo Headset BH 103 - 4. Tietoa akuista

background image

Tietoa akuista

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota
ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite
voi vahingoittua. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja
kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain
tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitetulla Nokian
hyväksymällä laturilla. Hyväksymättömän laturin käyttö voi
aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai vuotoriskin tai muita
vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole
käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava
kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä
se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi
kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen merkkivalo
syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei
käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin,
koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos

background image

T i e t o a a k u i s t a

17

täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu
itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä
lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja
käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä
tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen
alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös
vahingoittunut akku voi räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Tärkeää: Käyttöajat ovat vain arvioita ja
vaihtelevat verkko-olosuhteiden, käytettyjen
toimintojen, akun iän ja kunnon, akun
käyttölämpötilojen ja monien muiden tekijöiden
mukaan.

background image

H u o l t o - o h j e i t a

18