Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Huolto-ohjeita

background image

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu
laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat
ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset
nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka
syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna
sen kuivua kokonaan.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa
paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit
voivat vahingoittua.

Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat
lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää,
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä
muoveja.

Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen
lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi

background image

H u o l t o - o h j e i t a

19

muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa
elektronisia piirilevyjä.

Älä yritä avata laitetta.

Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen
käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja
hienomekaanisia osia.

Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja
estää sitä toimimasta kunnolla.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, laturia ja mahdollisia
lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se
lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen
merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti,
tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset

tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen
keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä
vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita,

background image

H u o l t o - o h j e i t a

20

joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei
saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien
uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä,
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta,
kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian
paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-
Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat
maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.