Bluetooth Stereo Headset BH 103 - 4. Informatie over de batterij

background image

Informatie over de batterij

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet
kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het
apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat
beschadigen. De batterij kan honderden keren worden
opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt
slijtage op. Laad de batterij alleen opnieuw op met laders
die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit
apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde lader
brengt het risico met zich mee van brand, explosie, lekkage
of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de
batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u
de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens
opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de
batterij volledig ontladen is, kan het enige minuten duren
voordat het indicatorlampje van de batterij gaat branden.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet
gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

17

gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij
kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een
volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze
na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur
tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de
capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat
met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde
tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name
beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan
ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze
beschadigd zijn.

Gebruik nooit een lader die is beschadigd.

Belangrijk: gebruikstijden zijn slechts schattingen
en zijn afhankelijk van netwerkcondities,
gebruikte functies, leeftijd en conditie van de
batterij, temperaturen waaraan de batterij is
blootgesteld en vele andere factoren.

background image

O n d e r h o u d

18