Bluetooth Stereo Headset BH 103 - 1. Introduksjon

background image

Introduksjon

Med Nokia Bluetooth stereoheadset BH-103 kan du ringe
og besvare anrop med en kompatibel mobiltelefon og lytte
til musikk fra en kompatibel musikkenhet.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker
headsettet. Du bør også lese brukerhåndboken for enheten
du skal koble til headsettet.

Se på www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-
webområde for å finne den nyeste versjonen av
brukerhåndboken og mer informasjon knyttet til Nokia-
produktet.

Dette produktet kan inneholde små deler. Oppbevar dem
utilgjengelig for små barn.

background image

I n t r o d u k s j o n

6