Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les nøye gjennom Batteriinformasjon på side 16 før du
lader batteriet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til

laderkontakten. Indikatorlampen
lyser rødt under ladingen. Det kan
ta opptil 1 time og 40 minutter å
lade batteriet helt opp.

background image

K o m m e i g a n g

9

3. Når batteriet er ladet helt opp, lyser indikatorlampen

grønt. Koble laderen fra headsettet og stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 7 timer taletid,
opptil 150 timer standby-tid og opptil 7 timer
musikkavspillingstid.

Hvis du vil sjekke ladenivået, trykker du på
flerfunksjonsknappen (ikke gjør dette hvis du er i en
samtale). Hvis indikatorlampen lyser grønt, er ladenivået
fullt. Hvis lampen lyser gult, er det mulig at du må lade
batteriet snart. Hvis lampen lyser rødt, må du lade batteriet.

Når batteriet er utladet, piper headsettet omtrent hvert
femte minutt.