Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

Hvis telefonen støtter Bluetooth-profilen A2DP og har en
musikkavspillingsfunksjon, kan du bruke telefonen til å
ringe og motta samtaler og spille av musikk med headsettet.

1. Forsikre deg om at telefonen eller musikkenheten er på

og at headsettet er av.

2. Hold inne flerfunksjonsknappen (ca. 4 sekunder) til

indikatorlampen begynner å blinke grønt i raskt tempo.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen eller

musikkspilleren og angi at den skal søke etter
Bluetooth-enheter.

4. Velg headsettet fra listen over enheter som er funnet på

telefonen eller musikkspilleren.

5. Skriv inn passordet 0000 for å koble sammen headsettet

og enheten og opprette en kobling mellom dem. Hvis

background image

K o m m e i g a n g

11

enheten ikke har et tastatur, kan det hende at du kan
bruke dette passordet som standard.

Med enkelte enheter må tilkoblingen opprettes separat
etter sammenkoblingen.

Når headsettet er koblet til en enhet og er klart til bruk,
blinker indikatorlampen grønt i sakte tempo.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

12

3.