Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Slå på eller av

background image

Slå på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inn flerfunksjonstasten i
ca. 2 sekunder. Headsettet piper, og indikatorlampen
begynner å lyse grønt. Headsettet prøver å koble til
telefonen eller musikkenheten som sist ble brukt, hvis det er
noen.

background image

K o m m e i g a n g

10

Du slår av headsettet ved å holde inne flerfunksjonstasten i
ca. 4 sekunder. Headsettet piper og indikatorlampen blinker
kort rødt.