Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Anrop

background image

Anrop

Du ringer ved å bruke mobiltelefonen på vanlig måte når
headsettet er koblet til den.

Hvis du vil ringe opp igjen det nummeret du ringte sist (hvis
mobiltelefonen støtter denne funksjonen med headsettet),
og det ikke allerede er en aktiv samtale, trykker du to ganger
på multifunksjonsknappen.

Hvis du vil aktivere stemmeoppringing (hvis mobiltelefonen
støtter denne funksjonen med headsettet), og det ikke
allerede er en aktiv samtale, holder du inne
flerfunksjonsknappen i ca. 2 sekunder. Fortsett som
beskrevet i brukerhåndboken for telefonen.

Du besvarer et anrop eller avslutter en samtale ved å trykke
på multifunksjonsknappen. Du avviser et anrop ved å trykke
to ganger på denne knappen.

Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale eller mens
du lytter til musikk, trykk på en av volumtastene.

Du flytter samtalen fra headsettet til en kompatibel telefon
ved å holde inne multifunksjonsknappen i 2 sekunder.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

14