Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Feilsøking

background image

Feilsøking

Hvis du har problemer med å koble headsettet til en
kompatibel enhet, kontrollerer du at headsettet er ladet,
slått på og sammenkoblet med telefonen.

background image

B a t t e r i i n f o r m a s j o n

16

4.