Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller tilbakestille

Hvis du vil slette headsettinnstillingene, slår du av
headsettet og holder nede flerfunksjonsknappen i minst
8 sekunder.

Du kan tilbakestille headsettet hvis det slutter å fungere
selv om det er ladet opp. Koble headsettet til en lader mens
du holder inne flerfunksjonstasten.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

15