Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Lytte til musikk

background image

Lytte til musikk

Hvis du vil lytte til musikk, sammenkobler du og kobler
headsettet til en enhet som støtter Bluetooth-profilen
A2DP (se "Sammenkoble headsettet", s. 10). Bruk
avspillingskontrollene på den tilkoblede enheten for å spille
av musikk.

Hvis du mottar et anrop eller ringer mens du lytter til
musikk, settes musikken på pause til samtalen er avsluttet.