Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Innhold

background image

Innhold

1. Introduksjon .............................................................. 5

Trådløs Bluetooth-teknologi ................................................................... 6

2. Komme i gang ........................................................... 7

Knapper og deler ........................................................................................ 7
Ladere ............................................................................................................ 8
Lade batteriet.............................................................................................. 8
Slå på eller av.............................................................................................. 9
Sammenkoble headsettet ..................................................................... 10

3. Grunnleggende bruk ............................................... 12

Bruk av headsettet.................................................................................. 12
Anrop .......................................................................................................... 13
Lytte til musikk ........................................................................................ 14
Fjerne innstillinger eller tilbakestille ................................................. 14
Feilsøking................................................................................................... 15

4. Batteriinformasjon.................................................. 16

Stell og vedlikehold..................................................... 18

background image

I n t r o d u k s j o n

5

1.