Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk,
og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg
å overholde garantibestemmelsene.

Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og
alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til
rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du
den tørke helt.

Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne
omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye
temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte
plastdeler.

Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten
oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

19

fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske
kretskort.

Ikke forsøk å åpne enheten.

Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff
håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og
finmekanikk.

Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å
rengjøre enheten.

Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene
og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Disse rådene gjelder både enheten, laderen og alt
ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig
måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for
å få utført service.

Kassering
Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på
produktet, emballasjen eller i brukerhåndboken
innebærer at alle elektriske og elektroniske

produkter, batterier og akkumulatorer ikke kastes sammen
med annet avfall. Dette gjelder for EU og andre steder der

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

20

det finnes et system for separat innsamling. Ikke kast disse
produktene som usortert, kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å
forhindre ukontrollert kassering og fremme gjenbruk av
materialressurser. Du finner mer detaljert informasjon hos
leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale
produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-
representant På www.nokia.com finner du produktets
miljøerklæring og instruksjoner for avhending av produktet
for hvert enkelt land.