Bluetooth Stereo Headset BH 103 - 1. Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth stereoheadset BH-103 kan du ringa
och besvara samtal med en kompatibel mobiltelefon och
lyssna på musik från en kompatibel musikenhet.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar
använda headsetet. Läs också användarhandboken för
enheten du ansluter till headsetet.

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala
webbplats efter den senaste versionen av
användarhandboken och ytterligare information om din
Nokia-produkt.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom
räckhåll för småbarn.

background image

I n l e d n i n g

6