Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Koppla ihop headsetet med andra enheter

background image

Koppla ihop headsetet med andra

enheter

Om telefonen kan använda Bluetooth-profilen A2DP och
har en kompatibel musikspelarfunktion kan du använda
telefonen till att ringa och ta emot samtal och till att spela
musik med headsetet.

1. Kontrollera att telefonen eller musikenheten är

påslagen och att headsetet är avstängt.

background image

K o m m a i g å n g

11

2. Håll flerfunktionsknappen intryckt i ca 4 sekunder tills

den gröna indikatorlampan börjar blinka snabbt.

3. Aktivera telefonens eller musikspelarens Bluetooth-

funktion och ställ in den på att söka efter Bluetooth-
enheter.

4. Välj headsetet i listan med enheter som hittats på

telefonen eller musikspelaren.

5. Ange lösenordet 0000 för att koppla ihop och ansluta

headsetet till enheten. Om enheten saknar knappsats
kan detta lösenord användas som standard.

Med vissa enheter kan du behöva upprätta anslutningen
separat efter hopkopplingen.

När headsetet är anslutet till enheten och klart att använda
blinkar den gröna indikatorlampan långsamt.

background image

A n v ä n d n i n g

12

3.