Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Läs "Information om batteriet" på sidan 16 innan du laddar
batteriet.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

background image

K o m m a i g å n g

9

2. Anslut laddarkabeln till kontakten

för laddaren på headsetet. Den
röda indikatorlampan lyser under
laddning. Det kan ta upp till 1
timme och 40 minuter att ladda
batteriet helt.

3. När batteriet är fulladdat tänds den gröna

indikatorlampan. Koppla bort laddaren från headsetet
och nätuttaget.

När batteriet är helt laddat har du upp till 7 timmars
samtalstid, upp till 150 timmar i passningsläge eller upp till
7 timmars musikspelningstid.

Du kan kontrollera batteriladdningen genom att kort trycka
ned flerfunktionsknappen i passningsläge. Om
indikatorlampan är grön är laddningsnivån tillräcklig. Om
lampan är gul behöver du ladda batteriet snart. Ladda
batteriet om lampan är röd.

När batteriet är urladdat piper headsetet ungefär var femte
minut.

background image

K o m m a i g å n g

10