Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Laddare

background image

Laddare

Denna enhet är avsedd att användas med ström från
följande laddare: AC-3, AC-4, AC-5 och DC-4.

Varning! Använd endast laddare som godkänts av
Nokia för användning med just det här tillbehöret.
Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens
typgodkännande och garanti bli ogiltiga,
dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller
du i kontakten, aldrig i sladden.