Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Slå på och stänga av

background image

Slå på och stänga av

Slå på headsetet genom att hålla flerfunktionsknappen
intryckt under ca 2 sekunder. Headsetet piper och den gröna
indikatorlampan lyser. Headsetet försöker ansluta till den
senast använda telefonen och musikenheten, om det finns
någon sådan.

Slå av headsetet genom att hålla flerfunktionsknappen
intryckt under ca 4 sekunder. Headsetet piper och den röda
indikatorlampan lyser en kort stund.