Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Bära headsetet

background image

Bära headsetet

Headsetet kan levereras
med hörsnäckor i olika
storlekar. Om du vill byta
hörsnäcka drar du bort den
gamla från hörluren och
trycker den nya på plats på
samma ställe.

Du tar på dig headsetet
genom att lägga remmen
runt halsen och sätta in
hörsnäckorna i öronen.

Om du vill fästa remlåsets båda halvor trycker du dem mot
varandra.

background image

A n v ä n d n i n g

13