Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Felsökning

background image

Felsökning

Om du inte kan ansluta headsetet till den kompatibla
enheten kontrollerar du att headsetet är laddat, påslaget
och hopkopplat med enheten.

background image

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i e t

16

4.