Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Samtal

background image

Samtal

Använd telefonen som vanligt om du vill ringa ett samtal
när headsetet är anslutet till den.

Om du vill ringa upp det senast uppringda numret igen (om
telefonen har stöd för funktionen med headsetet) trycker du
två gånger på flerfunktionsknappen i passningsläge.

Aktivera röstuppringning (om telefonen har stöd för
funktionen med headsetet) genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt i 2 sekunder i passningsläge.
Fortsätt enligt anvisningarna i telefonens
användarhandbok.

Du besvarar eller avslutar ett samtal genom att trycka på
flerfunktionsknappen. Om du vill avvisa ett samtal trycker
du två gånger på flerfunktionsknappen.

Ändra volymen under ett samtal eller när du lyssnar på
musikspelaren genom att trycka på någon av
volymknapparna.

background image

A n v ä n d n i n g

14

Om du vill växla samtalet mellan headsetet och en
kompatibel telefon håller du flerfunktionsknappen intryckt i
ca 2 sekunder.