Bluetooth Stereo Headset BH 103 - 4. Information om batteriet

background image

Information om batteriet

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan
tas bort. Försök inte att ta bort batteriet från enheten
eftersom det kan medföra att enheten skadas. Batteriet kan
laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom
har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som
är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Om du
använder en icke godkänd laddare kan det medföra risk för
brand, explosion, läckage eller andra faror.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet
inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att
ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den
för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan
det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den
inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren
eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett
fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

background image

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i e t

17

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F
och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets
kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt
eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas
prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt
under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att
explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera.

Använd aldrig en skadad laddare.

Viktigt! Drifttider är bara uppskattningar och
beror på nätverksförhållanden, vilka funktioner
som används, batteriets ålder och tillstånd, vilka
temperaturer batteriet utsätts för och många
andra faktorer.

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

18