Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Innehåll

background image

Innehåll

1. Inledning.................................................................... 5

Trådlös Bluetooth-teknik ......................................................................... 6

2. Komma igång ............................................................ 7

Knappar och delar...................................................................................... 7
Laddare.......................................................................................................... 8
Ladda batteriet ........................................................................................... 8
Slå på och stänga av .............................................................................. 10
Koppla ihop headsetet med andra enheter ..................................... 10

3. Användning ............................................................. 12

Bära headsetet......................................................................................... 12
Samtal ........................................................................................................ 13
Lyssna på musik....................................................................................... 14
Radera eller återställa inställningarna.............................................. 14
Felsökning ................................................................................................. 15

4. Information om batteriet ....................................... 16

Skötsel och underhåll ................................................. 18

background image

I n l e d n i n g

5

1.